Ο δάκος (Bactrocera oleae) αποτελεί τον σοβαρότερο εντομολογικό εχθρό της ελαιοκαλλιέργειας στις παραμεσόγειες χώρες, προκαλώντας, κάθε χρόνο, ζημιές πολλών εκατομμυρίων και κάποιες φορές, πανελλαδικά, εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ. Οι ζημιές τις οποίες προκαλεί ο δάκος στον καρπό της ελιάς έχουν ως αποτέλεσμα αφενός τη μείωση της παραγόμενης ποσότητας και αφετέρου στην υποβάθμιση της ποιότητας των τελικών προϊόντων (βρώσιμες ελιές, ελαιόλαδο).

Επιπρόσθετα, το γλοιοσπόριο, το οποίο προκαλείται από το παθογόνο Gleosporium olivarum, θεωρείται σήμερα ως η πιο σοβαρή και καταστρεπτική ασθένεια των καρπών της ελιάς στις ελαιοκομικές χώρες όπου επικρατούν υψηλές υγρασίες. Στην Ελλάδα η ασθένεια έγινε πρώτα γνωστή στην Κέρκυρα ως παστέλλα από το 1920. Μέχρι σήμερα πιστεύαμε ότι τα πιο χαρακτηριστικά συμπτώματα της ασθένειας (σήψη και μουμιοποίηση των καρπών) εμφανίζονται μόνο με την ωρίμανσή τους. Διαπιστώθηκε όμως ότι κάτω από πολύ ευνοϊκές περιβαλλοντικές συνθήκες, το παθογόνο προσβάλλει και τα άνθη και τα καρπίδια σε ευαίσθητες ποικιλίες, όπως είναι και η κορωνέικη. Κάτω από συνθήκες υψηλής υγρασίας ή μετά από έντονες και παρατεταμένες φθινοπωρινές και χειμερινές βροχοπτώσεις τα παθογόνα έχουν καταστρεπτική επίπτωση στην ελαιοκαλλιέργεια.

Η προτεινόμενη πράξη επένδυσης αφορά στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος ευφυούς φυτοπροστασίας, το οποίο έχει ως στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση των δύο μεγαλύτερων κινδύνων της ελαιοκαλλιέργειας στην Κρήτη, σε συνδυασμό με τη συνεχή παρακολούθηση και συσχέτιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για τη βέλτιστη δυνατή προσαρμογή στις διαμορφούμενες συνθήκες. Η αξιοποίηση του εν λόγω συστήματος θα επιτρέπει τη συνεχή και απομακρυσμένη παρακολούθηση των συνθηκών, που ευνοούν στην ανάπτυξη τόσο του πληθυσμού του δάκου όσο και των προσβολών του γλοιοσπορίου, την έκδοση έγκαιρων γεωργικών προειδοποιήσεων, υπό μορφή alert, με την αξιοποίηση προγνωστικών μοντέλων ανάπτυξης του δάκου αλλά και του γλοιοσπορίου, την επισήμανση των κρίσιμων περιοχών βάση οικονομικού ορίου επέμβασης, ώστε να πραγματοποιηθούν οι στοχευμένες ενέργειες (φυτοπροστασία ακριβείας) αντιμετώπισης των δύο κινδύνων.

Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σύστημα ευφυούς φυτοπροστασίας του δάκου και του γλοιοσπορίου θα αξιοποιεί τις δυνατότητες της ευφυούς γεωργίας  (εισαγωγή στοιχείων smart farming), η οποία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείριση της αγροτικής δραστηριότητας και θα παρέχει τα μέσα που απαιτούνται για το συντονισμό, την εποπτεία και την αποτελεσματική διαχείριση της καταπολέμησης του δάκου και του γλοιοσπορίου, με την κατάλληλη προσαρμογή του στις ιδιαίτερες μικροκλιματικές συνθήκες κάθε περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα, η ευφυής γεωργία είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διαχείριση της αγροτικής δραστηριότητας, η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες και την επιστημονική γνώση, με στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων με πολλαπλά οφέλη για την αγροτική εκμετάλλευση και το περιβάλλον.

Η εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών ευφυούς γεωργίας στην ελαιοκαλλιέργεια, η οποία στηρίζεται στην χρήση των δυνατοτήτων τεχνολογιών αιχμής (ΙοΤ, Big Data, Earth Observation), παρέχει την δυνατότητα μεγιστοποίησης της αξιοποίησης σημαντικών πρωτογενών δεδομένων, που αφορούν στην εν λόγω καλλιέργεια, με την κατάλληλη συσχέτιση μεταξύ τους και τελικό στόχο την ορθή λήψη αποφάσεων και την βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας τόσο της καταπολέμησης του δάκου όσο και του γλοιοσπορίου.